Velkommen til Mariager

Når du besøger Mariager har du mulighed for masser af oplevelser. Vi samarbejder med destinationen VisitMariagerfjord, så på http://linkwww.visitmariagerfjord.dk kan du læse og mere om de mange muligheder for oplevelser i området.

 

Turistforeningen for Mariager og omegn.

Mariager Turistforening er en lille frivillig forening som har til formål af fremme turismen i lokalområdet. Det gør vi ved at skabe interesse for området og ved at lave en række events og aktiviteter for turister og borgere.

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen i februar 2020 konstitueret på følgende måde:

 

Formand Kennet Malgo Jensen, Mariager Camping. info@mariagercamping.dk

Næstformand/kasserer Jørgen Vittrup

Sekretær Mette Østergaard

Helle Johnsen

Casper Hestbech

Elly Ranch

Anni Andersen

 

 

 

Formandens beretning fra generalforsamlingen 2020:

 

Beretning 2019 – Mariager Turistforening

År 2019 blev et aktivt år i Mariager. Mariager Turistforeningen har været involveret i mange aktiviteter i årets løb. Dette har kun været muligt på grund af et stort frivilligt engagement fra bestyrelsen og familie, samt stor lokal opbakning til Turistforeningen.

Vi har ca. 90 medlemmer – fordelt på virksomheder, familier og enkeltpersoner – tak for det.

Sommeren 2019 var dejlig – knap så varm og tør, som i 2018 - men med mere varieret vejr og ingen grillforbud. Hvilket tiltrak flere turister - turister som gerne vil være aktive og ikke kun ligge og stege på stranden.

Det gamle rådhus, Turistbureau og bryllupsstue, har stået færdigt hele året og har taget imod gæster og borger i byen. Og bryllupsstuen har allerede dannet ramme for flere vielser. Det har været med til at skabe liv på torvet, hvilket vi har været glade for. Desværre lukker kontoret og VMF flytter. Turistkontoret vil blive videreført i en eller anden form fra Saltcenteret. Og VMF flytter til Års og bliver lagt sammen med Visit Vesthimmerland i Destinationen Himmerland. Sammenlægningen er udsprunget af tanke om færre og større destinationer, og stammer fra Christiansborg og KL.

Vi går ind i samarbejdet med åbent sind – og håber at Rebild går med, for at gøre Destination Himmerland hel.

Vores håb er, at det bliver et samarbejde, hvor alle kan vokse og udfolde sig, og som understøtter de lokale ildsjæle og aktiviteter. Traditionelt er turismen spiret i lokalsamfundet for derefter at vokse sig stort. Det skulle gerne fortsat være sådan.

I forbindelse med sammenlægning er gæsteservicen igen kommet i spil. Mariagerfjord kommune har fortsat afsat penge til gæsteservice i Øster Hurup og i Mariager. I Mariager er det i en betydelig reduceret og, føler vi, utilstrækkelig udgave. Og vi kan frygte at gæsteservicen helt er på vej ud af kommunens budgetter.
Vi vil kæmpe hårdt og sagligt for at bibeholde et turistbureau i Mariager. Gæsteservice kan ikke kunne foregå på nettet eller varetages af frivillige. Vil vi turisterne og turisme i Mariager, er vi nød til også professionelt at kunne tage hånd om disse.
Ligesom der er behov for et professionelt set up til at tage vare på alle de frivillige ildsjæle – bl.a. byens guidekorps, som er en kæmpe succes. Hvor skal de gå hen for hjælp og sparring?  

En flytning af turistkontoret til Saltcenteret, vil give et kæmpe tomrum på torvet, som vi må og skal arbejde for at fylde ud.
Et punkt der sikkert også vil blive taget op i paragraf 17.4 udvalgt om byudviklingen af Mariager. Et Udvalgt hvor Anni (fra Handelsstandsforeningen), Casper Hestbech (fra Mariager Saltcenter), og undertegnede (fra Mariager Turistforening) sidder med ved bordet, sammen flere andre af byens borger og lokale politikere.

I den forbindelse vil jeg opfordre jer alle til at deltage i de åbne borgermøder og spørgeskemaundersøgelser, som kommer.

 

Det er vores tanker om samarbejdet - Vi har inviteret Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen til at fortælle mere overordnet om tankerne i destinationssamarbejdet.

Derudover sidder direktøren fra Mariager Saltcenter Casper Hestbech i bestyrelsen.

Aktivitetskalender 2019 var godt fyldt op:

Foråret blev skudt i gang med Waaterfestival. Via en kæmpe hoppepude i havnen blev folk skudt ud i vandet – mig selv inklusiv - så var sæsonen ligesom skudt i gang.
Waaterfestivalen kom på benene i samarbejde med ELRO-fonden og en række lokale foreninger. Det blev en kæmpe succes med masser af mennesker på havnen, og liv og glæde dage.
I forbindelse med Waater – invitere vi jer medlemmer med på tur med svanen. Jeg håber i benyttede jer af tilbuddet. Skibet var i hvert fald fyldt godt op.

Vi håber på en gentagelse af Waater igen i år – det vil i så fald være i forbindelse med pinsen.

I løbet af sommeren havde vi planlagt 4 lørdags/frokost koncerter – under temaet ”sommer for fuld musik”. Det var små intime koncerter rundt omkring på torvene i byen. Koncerterne var gratis – og vi havde allieret os med forskellige aktører, som skulle stå for det praktiske og sørge for mad og drikkevarer. En enkelt gang var de også nød til at ligge lokaler til pga. vejret.

August blev skudt i gang med cykelløb – Randers Bikeweek besøgte byen på 2. etape, og kørte brostenen tynde hele dagen. De var vældig begejstret over vores byen og imødekommende hed. Og vi tror mange havde en rigtig god dag i byen.

August var også måneden hvor Morten Bekker kiggede forbi. Succes med dans efter onsdagssangen syntes vi godt kunne tåle en gentagelse. Det blev en festlig og for nogen lærerig aften. Tak for dansen og måske det bliver til en tradition.

Sensommeren byder traditionen tro også på lysregatta – det er altid en festlige dag. I år var festlighederne udvidet med madtelt på havnen, som om aftenen blev omdannet til musiktelt og cocktail bar.

I oktober var der for anden gang miniature messe i Mariager Hallen – arrangeret af Miniseum.
De havde indbudt udstiller fra hele verden. Desværre var succes ikke helt så stor denne gang. Så den gentages ikke mere i denne omgang.

Så blev det jul og Julestarten i Mariager forløb perfekt – vejret var godt, juletræet blev tændt på slaget 16, og julemanden havde godteposer til alle. Heldigvis har vi nogle friske dagligvarebutikker i byen, som trådte til med juletræ og godteposer, da det kommunale tilskud pludselig forsvandt.

  

 

 

Afslutning

Alt i alt syntes vi det har været et godt år fyldt med masser af aktiviteter til glæde for byens borgere og gæster/turister.

Og husk
Alle arrangementet bliver annonceret på Facebook, og på mariagerkalenderen – og jeg kan kun opfordre jer til at følge disse.

Sidst men ikke mindst

Vil jeg gerne takke bestyrelsen for en kæmpe indsats og arrangement. Og
glæder mig til at samarbejde med jer i 2020. Jeg tænker der er nok at opgaver at tage fat på. Også en stor tak til alle jer, som støtter os. Det tager vi både som en økonomisk håndsrækning og et klap på skulderen.

Som i vil kunne se af regnskabet er vi en sund forening, med en sund økonomi og et højt aktivitetsniveau.

 

Formand

Kenneth Malgo Jensen